Vídeň (Rakousko, 2009)

Hostitelem 15. ročníku ICC se stalo Rakousko, konkrétně Federální institut pro nevidomé ve Vídni. Ubytování, stravování i téměř celý program byl zajištěn přímo na místě. Hostitel ve spolupráci s technickými pracovníky ICC připravil několik místností vybavených počítači se speciálním software a hardware pro zrakově postižené. Každý účastník se v průběhu 5 dní zúčastnil počítačových i komunikačně zaměřených workshopů, večer poté si mohl vybrat z nabídky volnočasových aktivit, jejichž hlavní náplní bylo poznávání Vídně, jeho historických, kulturních či zábavných atrakcí. Tradičním doplňkem programu byl i tzv. volný den, který byl zahájen projížďkou lodí po Dunaji. Následně si účastníci mohli vybrat některou z mnoha aktuálně nabízených výstav vídeňských muzeí a navštívit ji. Večer se všichni sešli v tradiční vídeňské vinné restauraci, ochutnávali místní speciality a diskutovali o svým dojmech z předchozích dnů.

1. týden

Účastníci z českých škol ve věku 15–18 let

Marek Macák, Gymnázium a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5
Lukáš Tyrychtr, Základní škola, Skálova 600, Turnov

Lektoři

Lukáš Másilko (Google Internet searching – sylabus)

Asistence

Ilja Rajdová
 


2. týden

Účastníci z českých škol ve věku 17–20 let

Kamila Koncová, Masarykova univerzita
Noémi Tothová, Masarykova univerzita
Tomáš Vrtek, Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací, Brno

Lektoři

Christoph Damm (PHP Workshop – sylabus)
Svatoslav Ondra (Advanced Word Processing – sylabus)

Asistence

Radka Faltínová
 


Gallery