General information

Počínaje rokem 2012 MŠMT omezuje financování zvýšených nákladů na vzdělávání osob se specifickými potřebami. Z tohoto důvodu jsou kurzy celoživotního vzdělávání od podzimního semestru 2012 zpoplatněny. V podzimním semestru 2012 finanční spoluúčast ze strany účastníků CŽV představovala asi 40 % celkových nákladů na semestr a byla stanovena na 2300 Kč na osobu. Pro rok 2013 se podařilo získat dodatečné finanční prostředky na organizaci celoživotního vzdělávání, díky čemuž se podařilo finanční spoluúčast snížit na 1500 Kč za kurz a semestr.
Tuto výši kurzovného se bohužel nepodařilo udržet, takže se pro jarní semestr 2015 zvyšuje spoluúčast na  2300 Kč za semestr.

V jarním semestru 2015 je nabízena výuka cizích jazyků pro zrakově postižené (angličtina, francouzština, italština, němčina, ruština, španělština), výpočetní techniky, sportovních aktivit a kurz angličtiny pro tělesně postižené (podrobnosti zde).

Semestr má rozsah 12 týdnů při 90 min. výuky týdně. O absolvování semestru je možno vystavit osvědčení. 

Jak se do kurzů přihlásit?

Prosíme zájemce, aby se obrátili na naše oddělení celoživotního vzdělávání telefonicky nebo mailem a projednali jak zvolený typ kurzu, tak své studijní možnosti. Přihlašování do jarního semestru 2015 bude možné od pondělí 5. ledna 2015 do pátku 31. ledna 2015Výuka v jarním semestru začíná v pondělí 23. února 2015 a končí v pátek 15. května 2015.

Jak provést platbu?

Poplatek za jarní semestr 2015: 2300 Kč

Částku lze uhradit ve dvou splátkách – první částí je nestornovatelný registrační poplatek (1500 Kč), který je nutno uhradit do začátku kurzu (nejpozději do pátku 13. února 2015 do 12.00), druhá část (800 Kč) se hradí v polovině semestru (nejpozději 13. března 2015 do 12.00).

Rozsah výuky: 12 týdnů, 90 minut týdně

Způsob platby:

  • bankovním převodem (po přihlášení do kurzu budou předány informace o bankovním spojení),
  • poštovní poukázkou typu A,
  • v hotovosti na pokladně střediska Teiresiás.

Storno podmínky:
V případě odhlášení po 18. 3. 2015 bude účtován stornopoplatek ve výši 500,- Kč.