Základní informace

Počínaje rokem 2012 MŠMT omezuje financování zvýšených nákladů na vzdělávání osob se specifickými potřebami. Z tohoto důvodu jsou kurzy celoživotního vzdělávání od podzimního semestru 2012 zpoplatněny. Finanční spoluúčast ze strany účastníků CŽV představuje asi 40 % celkových nákladů na semestr a byla stanovena na 2500 Kč na osobu.

Nabídka kurzů v jarním semestru 2017

Výuka cizích jazyků pro zrakově postižené

 • Angličtina pro zrakově postižené – začátečníci
 • Angličtina pro zrakově postižené – mírně pokročilí
 • Angličtina pro zrakově postižené – pokročilí
 • Anglická konverzace pro zrakově postižené
 • Němčina pro zrakově postižené – začátečníci
 • Němčina pro zrakově postižené – mírně pokročilí
 • Němčina pro zrakově postižené – pokročilí
 • Německá konverzace pro zrakově postižené
 • Francouzština pro zrakově postižené – začátečníci
 • Francouzština pro zrakově postižené – mírně pokročilí
 • Ruština pro zrakově postižené – začátečníci
 • Italština pro zrakově postižené – začátečníci

Výuka výpočetní techniky

 • Aplikace výpočetní techniky s hlasovým výstupem – začátečníci
 • Aplikace výpočetní techniky s hlasovým výstupem – pokročilí
 • Internetové aplikace

Výuka v jarním semestru začíná v pondělí 6. března 2017 a končí v pátek 26. května 2017. Semestr má rozsah 12 týdnů při 90 minutách výuky týdně. O absolvování semestru je možno vystavit osvědčení. 

Jak se do kurzů přihlásit?

Prosíme zájemce, aby se na nás obraceli e-mailem (czv@teiresias.muni.cz) nebo telefonicky (549 49 1115) a projednali jak zvolený typ kurzu, tak své studijní a časové možnosti.
Přihlašování do jarního semestru 2017 bude možné od pondělí 30. ledna 2017 do neděle 26. února 2017.

Jak provést platbu?

Poplatek za jarní semestr 2017: 2500 Kč

Částku lze uhradit ve dvou splátkách – první částí je nestornovatelný registrační poplatek (1500 Kč), který je nutno uhradit do začátku kurzu (nejpozději do 3. března 2017), druhá část (1000 Kč) se hradí po zahájení kurzu (nejpozději do 3. dubna 2017).

Způsob platby

 • bankovním převodem (po přihlášení do kurzu budou předány informace o bankovním spojení),
 • poštovní poukázkou typu A,
 • v hotovosti na pokladně Střediska Teiresiás.

Stornovací podmínky
V případě odhlášení po 13. březnu 2017 bude účtován stornovací poplatek ve výši 500,- Kč.

Kontakty pro více informací

E-mail: czv@teiresias.muni.cz
Telefon: +420 549 49 1115

 • Ing. Mgr. Eva Hanáková – koordinátorka celoživotního vzdělávání, organizační zajištění výuky
 • Mgr. et Mgr. Hana Mihai – zajištění metodické podpory výuky