Základní informace

Počínaje rokem 2012 MŠMT omezuje financování zvýšených nákladů na vzdělávání osob se specifickými potřebami. Z tohoto důvodu jsou kurzy celoživotního vzdělávání od podzimního semestru 2012 zpoplatněny. Finanční spoluúčast ze strany účastníků CŽV představuje asi 40 % celkových nákladů na semestr a byla stanovena na 2950 Kč na osobu.

Nabídka kurzů v podzimním semestru 2018

Výuka cizích jazyků pro zrakově postižené

 • Angličtina pro zrakově postižené – začátečníci
 • Angličtina pro zrakově postižené – mírně pokročilí
 • Angličtina pro zrakově postižené – pokročilí
 • Anglická konverzace pro zrakově postižené
 • Němčina pro zrakově postižené – začátečníci
 • Němčina pro zrakově postižené – mírně pokročilí
 • Němčina pro zrakově postižené – pokročilí
 • Německá konverzace pro zrakově postižené
 • Francouzština pro zrakově postižené – začátečníci
 • Francouzština pro zrakově postižené – mírně pokročilí
 • Ruština pro zrakově postižené – začátečníci
 • Italština pro zrakově postižené – začátečníci

Výuka výpočetní techniky

 • Aplikace výpočetní techniky s hlasovým výstupem – začátečníci
 • Aplikace výpočetní techniky s hlasovým výstupem – pokročilí
 • Internetové aplikace

Výuka v podzimním semestru začíná v pondělí 24. září 2018 a končí v pátek 14. prosince 2018. Semestr má rozsah 13 týdnů při 90 minutách výuky týdně. O absolvování semestru je možno vystavit osvědčení. 

Jak se do kurzů přihlásit?

Prosíme zájemce, aby se na nás obraceli e-mailem (czv@teiresias.muni.cz) nebo telefonicky (549 49 5864) a projednali jak zvolený typ kurzu, tak své studijní a časové možnosti.
Přihlašování do podzimního semestru 2018 bude možné od 1. září 2018 do 23. září 2018.

Jak provést platbu?

Poplatek za podzimní semestr 2018: 2950 Kč

Částku lze uhradit ve dvou splátkách – první částí je nestornovatelný registrační poplatek (1950 Kč), který je nutno uhradit do začátku kurzu (nejpozději do 7. října 2018), druhá část (1000 Kč) se hradí po zahájení kurzu (nejpozději do 4. listopadu 2018).

Způsob platby

 • bankovním převodem (po přihlášení do kurzu budou předány informace o bankovním spojení),
 • poštovní poukázkou typu A,
 • v hotovosti na pokladně Střediska Teiresiás.

Stornovací podmínky
V případě odhlášení po 1. říjnu 2018 bude účtován stornovací poplatek ve výši 500 Kč.

Kontakty pro více informací

E-mail: czv@teiresias.muni.cz
Telefon: +420 549 49 5864

 • Mgr. Ilja Rajdová – koordinátorka celoživotního vzdělávání, organizační zajištění výuky
 • Mgr. et Mgr. Hana Mihai – zajištění metodické podpory výuky