Možnosti v případě nepřijetí

Nenechejte se odradit tím, že výsledek přijímacích zkoušek není ve Vašem případě dostatečný a děkan fakulty, na jejíž obor jste se hlásil(a), Vás nepřijal ke studiu. Doporučujeme Vám, abyste si podal(a) žádost o přezkum rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu. Obraťte se na pracovníky studijního oddělení, kteří Vám s přípravou žádosti pomohou.

Žádost se podává orgánu, který rozhodnutí vydal, tj. děkanovi, ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. Ten může žádosti sám vyhovět a rozhodnutí změnit, v opačném případě ji předá k rozhodnutí rektorovi. (Citujeme z článku Přezkoumání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu na stránkách Masarykovy univerzity, ve kterém se dozvíte více o přezkumném řízení Masarykovy univerzity.)

V témž článku naleznete i harmonogram přezkumného řízení, na jehož základě si můžete udělat představu o tom, kdy je v případě jednotlivých fakult možné očekávat zveřejnění informace o kladném či odmítavém posouzení žádostí.