Zkoušky, kolokvia a zápočty

Přihlašování na zkoušky

Učitel předmětu vyhlašuje zkušební termíny s dostatečným předstihem v Osobní administrativě IS. Svou vůli zúčastnit se termínu zkoušky vyjadřujete přihlášením se na něj. Studentům se zdravotním postižením opět nabízíme možnost přednostního zápisu ke zkoušce. Doporučujeme vám, abyste si promysleli harmonogram absolvování zkoušek z jednotlivých předmětů tak, abyste mezi nimi měli dostatek času na přípravu i odpočinek.

Adaptace zkoušek

V případě zájmu o adaptaci zkoušky, tj. zajištění stejných podmínek jako během přijímacího řízení (viz článek Úprava přijímacích zkoušek) informujte pracovníky Studijního oddělení Střediska Teiresiás minimálně týden před konáním zkušebního termínu.

Vedení Masarykovy univerzity předpokládá, že zdravotní postižení nezákladá důvod pro změnu obsahu či formy průběhu zkoušení. Nežádejte tedy například o změnu písemného testu na ústní a na případy, kdy vám učitel tento postup navrhuje, nás upozorněte.

Individuální zkušební termíny

Jste-li dostatečně připraveni na absolvování zkoušky, je vaší povinností využít zkušebních termínů nabízených učitelem předmětu v Osobní administrativě IS. V odůvodněných případech a pouze, máte-li individuální studijní plán, je možné žádat o individuální zkušební termín,

  • oprávněnost tohoto požadavku posuzují pracovníci studijního oddělení Střediska Teiresiás,
  • důvodem může být např. prodloužení standardní doby studia předmětu, nedostatek času na prostudování literatury, případně dlouhodobé zdravotní problémy potvrzené lékařem.