Ubytování, stravování, internet

Ubytování

Ubytování na kolejích se uděluje studentům v prezenční formě studia s trvalým bydlištěm mimo město Brno podle aktuálních Pravidel pro přidělování ubytování. Držitelé průkazu ZTP či ZTP/P (dle § 34 zákona č. 329/2011 Sb.) a studenti, kteří byli uznáni osobou se zdravotním postižením (dle § 67 odst. 1 až 3 zákona č. 435/2004 Sb.), získávají kolej mimo soutěž. Mají nárok na přednostní rezervaci lůžka, kterou provedou ve spolupráci se Střediskem Teiresiás s předstihem minimálně tří týdnů před termínem zahájení běžných rezervací. Kontaktní osobou je Mgr. Jitka Graclíková (e-mail: graclikova@teiresias.muni.cz).

Průběh podávání žádostí, předubytování a samotného ubytování studentů se řídí aktuálním harmonogramem, který na svých stránkách nabízí Správa kolejí a menz (viz "Ubytování - položka důležité dokumenty v levém vertikálním menu"). 

Studenty upozorňujeme, aby v Osobní administrativě IS neopomněli požádat o ubytovací stipendium (viz odkaz "Stipendia – ubytovací stipendium"). 

Ubytovací stipendium

Nárok na ubytovací stipendium má mimobrněnský student v prezenční formě studia studující v prvním studijním programu. Žádost se podává dvakrát ročně, v listopadu a dubnu. Před podáním samotné žádosti o stipendium je třeba zadat prostřednictvím Osobní administrativy IS číslo bankovního účtu, na který si stipendium necháte posílat (viz odkaz "Stipendia – Nastavení čísla účtu pro výplatu stipendií").

Stravování

Studenti prezenční formy studia se mohou stravovat se slevou, kterou lze uplatnit na maximálně devět hlavních jídel týdně a pouze při platbě s pomocí ISIC karty. Podrobné informace o studentském stravování na Masarykově univerzitě hledejte na stránkách Správy kolejí a menz. V jejich sekci Stravování např. naleznete

  • přehled veškerých menz a bufetů s uvedením jejich adresy, provozní doby, aktuálního jídelníčku atd.,
  • informace o možnostech, jak objednávát obědy či jak je zaplatit.

Oddělení řádného studia probere s každým nově přijatým i starším studentem stravovací možnosti v zařízeních Masarykovy univerzity. 

Internet

Studenti Masarykovy univerzity mají mnoho příležitostí, jak získat přístup k internetu. První možností je využívat jej na kolejích univerzity, a to formou pevného připojení (pomocí ethernetové zásuvky na pokoji) či bezdrátově. Poplatek za internet není účtován, studenti platí pouze za provoz elektrického spotřebiče, tedy i notebooku či stolního počítače. Veškeré informace o připojení k internetu na kolejích získáte na stránkách Správy kolejí a menz, v sekci Internet.

Internet je k dispozici také v ostatních prostorách školy:

  1. na vlastním mobilním zařízení (notebook, tablet atd.) prostřednictvím bezdrátového připojení WiFi,
  2. na počítačích umístěných v počítačových studovnách, a to jak v té celouniverzitní na Komenského nám. 2 či fakultních a kolejních,
  3. na pracovních stanicích v učebnách střediska Teiresiás, které jako jediné obsahují speciální programové vybavení pro studenty se zrakovým postižením.