Studenti se specifickými poruchami učení

Studenti se specifickými poruchami učení (studenti s SPU) mají během studia možnost využívat podpůrný servis, který spočívá v diagnostice, úpravě písemných testů, podpůrné výuce jazyků a studijním poradenství. V případě zájmu o konzultaci, diagnostiku nebo s dalšími dotazy se neváhejte obrátit Mgr. Ivu Oulehlovou (oulehlova@teiresias.muni.cz) nebo na studijní referenty své fakulty.

Diagnostika

Aby mohl být studentům a uchazečům s SPU poskytován podpůrný servis, je nutno doložit zprávu z diagnostiky poruch učení, která nesmí být starší více než dva roky. Studenti a uchazeči, kteří aktuální zprávu nemají, mohou absolvovat diagnostiku ve Středisku Teiresiás. Diagnostika trvá zhruba 2 hodiny, pro více informací a domluvu termínu se zájemci mohou obracet na pedagogicko-psychologické poradce střediska Teiresiás, kterými jsou Mgr. Iva Oulehlová (oulehlova@teiresias.muni.cz) a Mgr. Miroslav Zítko (zitko@teiresias.muni.cz).

Úprava písemných testů

Studenti s SPU mohou, podobně jako při přijímacích zkouškách, využívat úpravu písemných testů, která se ale vždy týká pouze formální stránky testu (časové navýšení, využívání počítače při diagnostikované dysgrafii, psaní testu v klidnějším prostředí Střediska Teiresiás). Podrobněji se adaptaci písemných testů věnujeme v článku Zkoušky, kolokvia a zápočty, charakteristiku možných úprav pro studenty se zdravotním postižením najdete v článku Úprava přijímacích zkoušek.

Další poskytovaný servis

  • Podpůrná výuka cizích jazyků – tato výuka nenahrazuje doučování ani výuku na fakultě, zaměřuje se spíše na strategie učení se cizímu jazyku a práci s textem. Je nutné k této výuce mít vlastní doučování.
  • Poradenství ohledně studijních strategií a hospodaření s časem v případě, že máte problém s přípravou na zkoušky, učením se ze skript, rozvržením zkouškového období a jednotlivých termínů.
  • Zapůjčení softwaru pro studenty s SPU. Program ClaroRead umožňuje zvýraznění a převedení elektronického textu do zvukové podoby a tím usnadňuje vnímání čtené informace prostřednictvím multisenzoriálního přístupu.