Studenti s psychickými onemocněními a chronickými obtížemi

Jednou z překážek, které mohou studium znesnadňovat či od něj odrazovat, jsou nejrůznější chronická onemocnění, a to jak duševní, tak tělesná. V případě problémů či obav je většinou možné společně najít cestu, jak překážky překonat a studium úspěšně absolvovat, a to např. v případě afektivních poruch, schizofrenie, poruch autistického spektra, roztroušené sklerózy, diabetu, onkologických či jiných onemocnění.

Zájemcům nabízíme poradenské služby, v součinnosti se Studijním oddělením je dále možné zajistit individuální úpravy studijních podmínek (viz článek Adaptace výuky) či přiznat nárok na individuální studijní plán (viz článek Právní normy upravující studium). V případě zájmu o adaptaci zkoušky (viz článek Zkoušky, kolokvia a zápočty) informujte pracovníky Studijního oddělení Střediska Teiresiás minimálně týden před konáním zkušebního termínu.

V případě zájmu o konzultaci se obracejte na pedagogicko-psychologické poradce, kterými jsou Mgr. Iva Oulehlová (oulehlova@teiresias.muni.cz) a Mgr. Miroslav Zítko (zitko@teiresias.muni.cz).