Rozvrh výuky

Výuka předmětů probíhá formou přednášek, seminářů, cvičení nebo individuální výuky. Její rozvrh najdete ještě před zahájením každého semestru v Osobní administrativě Informačního systému, v agendě Rozvrh zvolte aplikaci Můj rozvrh. 

Přednášky mají pevně daný rozvrh, do seminářů a cvičení se musíte přihlásit (tj. vybrat si jejich termín). Děje se tak prostřednictvím Informačního systému (Student – Přihlašování/odhlašování seminárních skupin). Termín zveřejnění rozvrhu výuky vždy předchází okamžiku zahájení přihlašování do seminárních skupin. Jako studenti se specifickými nároky máte možnost přednostního zápisu do vybrané seminární skupiny, stačí pouze kontaktovat Studijní oddělení Střediska Teiresiás a zaslat seznam seminářů k jednotlivým předmětům, které chcete navštěvovat. 

Přednášky či semináře, které je obtížné sledovat společně s ostatními studenty, jsou nahrazeny individuální výukou. Ta probíhá ve Středisku Teiresiás, její rozvrh je většinou odlišný od rozvrhu standardní výuky a je evidován ve formě speciálního semináře, do jehož skupiny jsou přihlášeni pouze studenti se zdravotním postižením navštěvující danou individuální výuku.