Informační systém


Veškerá studijní administrativa se na Masarykově univerzitě spravuje prostřednictvím webové aplikace Osobní administrativa Informačního systému (IS), je tedy naprosto nezbytné, abyste se s ní naučili pracovat, a mohli si sami vyřizovat potřebnou agendu:

Informační zdroje pro práci s IS

Součástí aplikace IS jsou podrobné instrukce:

  1. návod pro začátečníky (Začínáme s is.muni.cz) – nabízí dobře srozumitelné základní informace k používání Informačním systému,
  2. nápověda – obsahuje detailnější informace k jednotlivým agendám a aplikacím Informačního systému.

Dalším možným zdrojem informací je sada prezentací pracovníků střediska Teiresiás, která je využívána i při vstupním soustředění pro nově přijaté studenty se sluchovým postižením: 

  • Informační systém I (úvod, struktura, komunikace)
  • Informační systém II (generování sekundárního hesla)
  • Informační systém III (průběh studia)
  • Informační systém IV (registrace, zápis předmětů)
  • Studium se specifickými nároky
  • Ubytování, stravování, internet