Informace pro právě přijaté studenty


Jakmile se dozvíte, že jste byli přijati, obraťte se ihned na naše studijní oddělení, abychom s Vámi projednali další potřebné kroky. Naše podpora je rozdělena mezi studijní referenty pro jednotlivé fakulty a také mezi pracovníky, kteří jsou v kontaktu se studenty s konkrétním typem postižení.

Studijní poradci a referenti střediska dle fakult

 • Pedagogická fakulta: Mgr. Eva Barnová
 • Přírodovědecká fakulta, Lékařská fakulta: Mgr. Ondřej Pelech
 • Fakulta informatiky, Ekonomicko-správní fakulta, Fakulta sportovních studií: Mgr. Lukáš Másilko 
 • Právnická fakulta: Mgr. Eva Hulíková 
 • Filozofická fakulta: Mgr. Tomáš Varga
 • Fakulta sociálních studií: Mgr. Ilja Rajdová 

Studijní poradci dle typu postižení studenta

 • Studenti s pohybovým postižením: Ing. Bc. Karel Sobol, Mgr. Miroslav Zítko 
 • Studenti se specifickými poruchami učení: Mgr. Iva Oulehlová
 • Studenti s psychickou poruchou nebo s chronickým somatickým onemocněním: Mgr. Iva Oulehlová či Mgr. Miroslav Zítko

Zápis ke studiu

V případě, že jste se dostali na některou z fakult Masarykovy univerzity, je třeba, abyste svůj zájem o studium potvrdili zápisem ke studiu. O jeho konání budete v předstihu informováni poštou. Při zápise obdržíte základní informace o studiu, hesla potřebná pro přístup do Informačního systému Masarykovy univerzity, do jejích počítačových učeben atd. Zároveň budete zapsáni do 1. semestru svého studia. 

Fotografování

Současně se zápisem ke studiu probíhá fotografování. Fotografie slouží jednak ve webovém Informačním systému Masarykovy univerzity pro informaci těch, kdo s Vámi chtějí jednat, jednak na osobní kartě ISIC (International Student Identity Card), která Vám bude po celou dobu studia sloužit jako průkaz Vaší příslušnosti k univerzitě, oprávnění ke slevám, ke vstupům do univerzitních zařízení, platbě v menzách, na kolejích apod.

Osobní či tlumočnická asistence při zápisu

Novým studentům, především se sluchovým, zrakovým a pohybovým postižením, doporučujeme k zápisu a následnému fotografování využít:

 • doprovod (osobního asistenta), je-li pro Vás obtížné se v novém prostředí rychle zorientovat bez cizí pomoci,
 • tlumočníka (český znakový jazyk), či vizualizátora (znakovaná čeština, artikulační tlumočení) pro zajištění plného porozumění komunikaci na místě.

Seznámení se školou před zahájením 1. semestru

Nově přijatým studentům se sluchovým postižením nabízíme vstupní soustředění, které se koná na začátku září, před samotným zahájením výuky. Pracovníci střediska v něm účastníky seznámí se všemi podstatnými náležitostmi studia na Masarykově univerzitě. Více informací o soustředění naleznete v článku Studenti se sluchovým postižením

I ostatním studentům s jiným typem postižení nabízíme poradenskou pomoc v začátcích studia. Jsme si vědomi toho, že změn oproti studiu na střední škole je hodně, proto se neváhejte obrátit na pracovníky studijního oddělení s prosbou o konzultace.

Studentům s těžkým zrakovým postižením zajišťujeme kurzy prostorové orientace, ve kterých je seznámíme s prostředím školy, ať už se jedná o budovy fakulty, na které studují, či ubytovací a stravovací zařízení nebo v neposlední řadě Středisko Teiresiás, které taktéž budou navštěvovat. Více informací o kurzech prostorové orientace naleznete v článku Studenti se zrakovým postižením.