Informace o studiu


Informace pro právě přijaté studenty

Jak řešit zápis do studia? Kdo je studijní referent? Jak vypadá vysokoškolské prostředí?

Číst dál


Informační systém MU

Jaká agenda je spravována prostřednictvím Informačního systému IS? Jak se v něm zorientovat a využívat jeho aplikace?

Číst dál


Ubytování, stravování, internet

Jaká jsou pravidla pro přidělování ubytování na kolejích? Kdo má nárok na ubytovací stipendium? Jak a kde se stravovat? Kde na univerzitě a za jakých podmínek je dostupný internet?

Číst dál


Semestrální průběh studia

Jak je rozdělen akademický rok a jak dlouho trvá semestr? Co jsou to šablony studia? Jaký je rozdíl mezi registrací a zápisem předmětu? Kdy a jak zápis probíhá?

Číst dál


Právní normy upravující studium

Co je to studijní a zkušební řád MU? Jaké dokumenty upravují studium studentů se specifickými nároky? Co je to individuální studijní plán a kdo jej přiznává a kdo na něj má nárok?

Číst dál

Adaptace výuky

Jakým způsobem je možné výuku přizpůsobit studentovi se specifickými nároky? Jak funguje individuální výuka a v jakých případech je možné ji realizovat?

Číst dál

Rozvrh výuky

Jak se přihlašovat do seminářů a cvičení? Jak využít přednostního přihlašování do seminárních skupin? Kde si rozvrh zobrazit?

Číst dál

Zkoušky, kolokvia a zápočty

Jak a kdy se přihlašovat na zkoušky? Jak zorganizovat individuální zkušební termín? Do jaké míry je možná adaptace zkoušek a jak o ni žádat?

Číst dál

Studenti se zrakovým postižením

Číst dál

Studenti se sluchovým postižením

Číst dál

Studenti s pohybovým postižením

Číst dál

Studenti se specifickými poruchami učení

Číst dál

Studenti s psychickými poruchami a chronickými obtížemi

Číst dál